1964Edellinen artikkeli 1966Seuraava artikkeli

”Vanhoja tiiliäkö sinä suret?” Fasadismi ja case Kämp rakennussuojelun virstanpylväänä

Arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelema hotelli Kämpin talo, valmistui 1886 ja purettiin 1965. Tässä vielä loistossaan 1910–1920-luvulla. Kuva: Museovirasto (HK19710314:431).
Hotelli Kämpin suojelukiista oli 60-luvun kuumimpia ja näkyvimpiä julkisia taistoja kaupunkikuvasta, rakennussuojelusta ja kaupunkirakentamisen merkityksestä kaupunkilaisille. Loistohotelli Kämpin avaaminen 1887 oli tuonut Helsingin ytimeen palan eurooppalaista suurkaupunkikehitystä. Kämpistä muodostui nopeasti merkittävä yhteiskunnallisten ja kulttuurivaikuttajien kohtaamispaikka, kansallinen instituutio. Sen loisto kuitenkin hiipui 1960-luvulle tultaessa.

Muuttuvat kaupunkikeskustat

1960-luvun alussa elettiin aikaa, jolloin optimismi ja usko talouskasvuun olivat vahvoilla, kaupunkikehityksen tuli olla dynaamista, kaupunkielämän nykyaikaista. Modernien liikekeskustojen uudelleenrakentaminen kertoi kansainvälistymisestä ja edistyksestä. Suojelu liitettiin menneisyysnäkökulmiin.

Rakentamisen mittakaava kasvoi 60-luvulla kaupunkikeskustoissa. Syyt liittyivät sekä rakennustekniikan kehitykseen että olivat taloudellisia. Esimerkiksi Helsingin liikekeskustasta saivat väistyä monet pienimittakaavaiset ja koristeelliset 1800-luvun lopun uusrenessanssi- ja 1900-luvun alun jugendrakennukset sekä matalammat puutalot suurilinjaisempien liiketalojen tieltä. Liiketaloja rakensivat ja purkivat Helsingissä mm. suurimmat pankit. Vastaava kehitys jylläsi pienemmissäkin kaupungeissa.

Kipinöivää keskustelua puolesta ja vastaan

Kansallis-Osake-Pankki oli omistanut Kämpin kiinteistön vuodesta 1917 ja vähitellen, vuosikymmenten kuluessa se oli hankkinut omistukseensa myös ympäröivät kiinteistöt. Hotelli Kämpin rakennuskorkeus oli ympäröivää rakennuskantaa matalampi; pankki katsoi menettävänsä merkittävät tuotot. Vuonna 1961 se esitti rakennuksen purkamista ja korvaamista uudella hotelli- ja liiketalolla. Muina perusteluina omistaja esitti rakennuksen huonon kunnon. Alkoi vilkas suojelukiista, jossa asettuivat vastakkain liike-elämän modernisaatio- ja tehokkuusvaatimukset ja Helsingin keskeisen kaupunkikuvan säilyttäminen.

Myös rakennussuojelun virkakoneisto käynnisteli moottoreitaan: Muinaistieteellinen toimikunta osallistui vuonna 1961 rakennustaiteen museon kirjelmään, jossa KOP:iin vedottiin rakennuksen säilyttämiseksi. Vilkkaan ja monivaiheisen julkisen keskustelun jälkeen KOP ilmoitti vuoden 1963 lopussa, että se ”säilyttäisi” Kämpin julkisivun purkamalla olemassa olevan, useammassa vaiheessa rakennetun julkisivun ja korvaamalla sen Theodor Höijerin alkuperäistä suunnitelmaa vastaavalla. ”Pelastetun” julkisivun taakse se rakentaisi modernit hotellitilat. Tämä vaimensi osan julkisesta keskustelusta.

Hotelli Kämpin talo jatkosodan aikana Valtion tiedoituslaitoksen käytössä. Kuva: Museovirasto (HK7769:387.1C).

Onko enää mitään suojeltavaa?

Kämpin tontin asemakaavaa muutettiin kiistan kuluessa. Muutos aiheutti lisää epäselvyyttä ja kiistaa siitä, saiko vanhoja seinärakenteita purkaa vaiko ei. KOP sai kuitenkin rakennusluvan uudisrakennusta varten ja aloitti purkutyöt syksyllä 1965. Muinaistieteellinen toimikunta esitti Uudenmaan lääninhallitukselle, että julkisivut tuli suojella. Kielteisen päätöksen saatuaan toimikunta valitti vielä valtioneuvostoon. Toimet eivät tuottaneet tulosta. Valtioneuvosto ei antanut edes lausuntoa asiasta, koska se katsoi Kämpin tulleen jo täysin tuhotuksi.

KOP:n uusi pääkonttori valmistui vuonna 1969: se oli materiaaleiltaan ja rakennustekniikaltaan täysin moderni uudisrakennus, osittainen kopio vanhasta Kämpistä. Pääporras rekonstruoitiin vanhan mallin mukaisesti, Peilisalina tunnettu edustustila rakennettiin muunneltuna aiemmasta hieman poikkeavaan paikkaan. Julkisivuissa tavoiteltiin Höijerin värisävyjä. Vanhoja ovia, kaiteita ja pilareita käytettiin osin, kattomaalauksia palautettiin. Rekonstruktiotyönä urakka oli vaativa, sen suunnittelijat edustivat alansa huippua. Työ suoritettiin yhteistyössä Muinaistieteellisen toimikunnan kanssa.

Suojelukeinojen tehottomuus

Rakennussuojelulainsäädännön heikkoudet paljastuivat Kämpin tapauksessa. Pohjoisesplanadin kortteleiden suojelu olisi edellyttänyt alueen julistamista ns. vanhaksi kaupunginosaksi (ks. artikkeli 1931 asemakaavalaista) ja kaupungin olisi tuolloin pitänyt lunastaa alueen tontit itselleen. Tämä olisi käytännössä ollut hankalaa ellei mahdotonta.

Kun arkkitehdit Vilhelm Helander ja Mikael Sundman muutamia vuosia myöhemmin arvostelivat terävästi kaupunkikeskustojen rajua muutosta pamfletissaan Kenen Helsinki (1970), oli Kämp esimerkkien joukossa. Tiukkaa kritiikkiä sai myös Aarno Ruusuvuoren suunnittelema Helsingin kaupungintalokorttelin saneeraus, jossa julkisivut säilyivät mutta käytännössä niiden takana olevat rakennukset purettiin ja korvattiin täysin moderneilla rakennuksilla.

Rakennussuojelun näkökulmat laajenevat

Helsingin kaupungintalon ja Kämpin tapaukset kuvaavat sitä, millaisena rakennusten ja laajempien kokonaisuuksien suojelu 1960-luvun alkupuolella nähtiin. Niiden luonteen säilyttämisessä olennaisimpina pidettiin kaupunkikuvan visuaalisia ominaisuuksia, julkisivuja ja niiden näkyvää pintaa. Valintaa ja vaihtoehtojen arviointia tehtiin sen välillä suojellako alkuperäisiä rakennusosia vai antaako tilaa – ja missä määrin – nykyajan teknisille vaatimuksille, jotka osaltaan ehkä tukisivat toimintojen historiallista jatkuvuutta.

Miksi sitten kestettiin suojelun kokonaisvaltaisuutta ja siihen liittyvien periaatteiden kanssa ristiriidassa olevia ratkaisuja? Ei vain siksi, ettei olisi ollut vaihtoehtoja. Anja Kervanto Nevanlinna on esittänyt syiden liittyvän myös siihen, miksi toisen maailmansodan jälkeen oli monissa Euroopan pääkaupungeissa rakennettu pommituksissa tuhoutuneita keskeisiä kaupunkinäkymiä kokonaan uudelleen; oli kopioitu ja rakennettu moderneista materiaaleista julkisivut. Näin oli haluttu palauttaa ne näkyvät osat kaupunkirakentamista, jotka koettiin keskeisiksi osiksi kollektiivista muistia. Myös Helsingissä oli sodan jälkeen tehty samankaltaisia ratkaisuja (esimerkkinä Kaartin kasarmi). Sodan tuhojen paikkaaminen loi siten hyväksyttäviä malleja sellaisillekin rakennuksille, jotka eivät olleet sodan tuhojen vaurioittamia.

Voi myös nähdä, että Kämpin tapaus edisti osaltaan rakennussuojelun näkökulmien laajenemista. Vaikka jo vuoden 1931 asemakaavalain säädös vanhoista kaupungeista oli nostanut esille kaupunkikuvan ja laajemmat kokonaisuudet suojelukohteina, Kämpin tapaus arkipäiväisti tätä ajattelua. Rakennussuojelun ammattilaisten katse kiinnittyi monumenttien rinnalla yhä arkisempiin rakennuskokonaisuuksiin. Asemakaavoituksen merkitys rakennussuojelussa korostui.

Kämpin tapaus liittyi myös kaupunkikuvan nopeaan muutokseen, joka kosketti kaupunkilaisia syvästi. Kämpin tapauksessa saatiin näyttöjä kansalaiskeskustelun ja lehdistön voimasta. Näille kokemuksille on sittemmin löytynyt käyttöä useammassakin suojelukiistassa.

Lähteet:

Kervanto Nevanlinna, Anja 2012. Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945–2010. 4 / Helsingin historia vuodesta 1945. Otava, Helsinki.

Kolbe, Laura 2016. Kämp. Hotelli ja sen kaupunki. Kämp Oy, Helsinki.

Immonen, Visa 2016. Muinaistieteellinen toimikunta 2 / 1917–1972. Tutkimuksen ja hallinnon ristiaallokossa. Museoviraston julkaisuja 3. Helsinki.

Meurman, Otto-Iivari – Huovinen, Maarit 1989. 99 vuotta Mörrin muistelmia. WSOY, Porvoo.

Kommentit

 • Ajubtedila

  https://onlinecasinochase.com/# - online casino games free https://onlinecasinochase.com/# - slot machines free games https://onlinecasinochase.com/# - free online slots
  <a href="https://onlinecasinochase.com/#">huuuge casino</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">online gambling</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">free casino games slot machines</a>
  <a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">online casino slots</a>

  Nimi on pakollinen tieto.
  Sähköposti on pakollinen tieto.
  Kommentti on pakollinen tieto.
  • AcdgpAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - muckleshoot casino
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">hollywood online casino</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">online casino bonus</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • ArqtyAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - slots for real money
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">top rated free online casino games</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">free online casino games</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AoxoaAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - winstar casino https://onlinecasinoiplay.com/# - betfair casino online nj https://onlinecasinoiplay.com/# - potawatomi casino
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">vegas casino games</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">golden nugget online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">play free casino games online slots</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casino games</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • Avqchedila

   https://onlinecasinochase.com/# - usa casino online real money https://onlinecasinochase.com/# - snoqualmie casino https://onlinecasinochase.com/# - foxwoods online casino
   <a href="https://onlinecasinochase.com/#">caesars casino slots</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">hollywood casino online slots</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">free casino games slots no download</a>
   <a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">treasure island casino minnesota</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AjjcpAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - free online casino
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">fortune bay casino</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">tropicana online casino nj</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AttfkAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - best casino slots on facebook https://onlinecasinoinus.com/# - free casino games slot https://onlinecasinoinus.com/# - san manuel online casino
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">virgin casino online nj</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">free casino games slot machines</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">winstar casino</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">hollywood casino online slots free</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • ArivtAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - four winds casino https://onlinecasinoiplay.com/# - penny slots https://onlinecasinoiplay.com/# - casino slots free play
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">virgin online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino gambling</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">doubledown casino facebook</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">casino online</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • Aapmiedila

   https://onlinecasinochase.com/# - casino slots free play https://onlinecasinochase.com/# - online gambling casino https://onlinecasinochase.com/# - soaring eagle casino
   <a href="https://onlinecasinochase.com/#">heart of vegas casino slots free</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">codeshareonline doubledown casino</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">high five casino slots</a>
   <a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">double down casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AxlweAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - casino slot https://onlinecasinoiplay.com/# - winstar casino https://onlinecasinoiplay.com/# - virgin online casino nj
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">chumba casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino bonus</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino no deposit bonus</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">fortune bay casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • ArehsAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - zone online casino https://onlinecasinoiplay.com/# - real casino slots on facebook https://onlinecasinoiplay.com/# - casino games free
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">treasure island casino minnesota</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free games for casino slots atari jackpots</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">facebook goldfish casino games</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">posh casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AmtzvAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - real casino slots on facebook https://onlinecasinoiplay.com/# - jackpot party casino slots https://onlinecasinoiplay.com/# - hallmark casino online
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">huuuge casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">firekeepers casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">all free casino slot games</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">paradise casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AxbvdAduch

   https://creditreport.us.org/# - transunion credit report free https://creditreport.us.org/# - my free annual credit report https://creditreport.us.org/# - free experian credit report
   <a href="https://creditreport.us.org/#">free equifax credit report</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">how to get free credit report</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">annual free credit report official site</a>
   <a href=" https://creditreport.us.org/# ">free credit report equifax</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AcadpAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - hallmark online casino https://onlinecasinoiplay.com/# - three rivers casino https://onlinecasinoiplay.com/# - gsn casino
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">casino slot</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">empire city online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free online slots</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">jackpot party casino slots facebook</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AdineAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - virgin casino online https://onlinecasinoiplay.com/# - vegas world casino slots https://onlinecasinoiplay.com/# - bovada casino
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">jackpot party casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">parx casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">golden nugget online casino</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">caesar casino online slot games</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AkvdiAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - huge casino slots https://onlinecasinoinus.com/# - virgin online casino nj https://onlinecasinoinus.com/# - online casino gambling
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">foxwoods casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">high five casino slots</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">free casino games and poker</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">casinos online gambling</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • Anmwzedila

   https://onlinecasinochase.com/# - huuuge casino slots https://onlinecasinochase.com/# - free casino games and poker https://onlinecasinochase.com/# - foxwoods online casino free slots
   <a href="https://onlinecasinochase.com/#">casino games free online</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">big fish casino free</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">posh casino</a>
   <a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">online casino slots</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AljnwAduch

   https://mycreditreport.us.org/# - disputing credit report https://mycreditreport.us.org/# - free credit report transunion https://mycreditreport.us.org/# - free credit report online
   <a href="https://mycreditreport.us.org/#">free credit report gov</a> <a href="https://mycreditreport.us.org/#">credit report free</a> <a href="https://mycreditreport.us.org/#">how to unfreeze credit report</a>
   <a href=" https://mycreditreport.us.org/# ">annual credit report</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AsbaqAduch

   https://creditreport.us.org/# - my free annual credit report https://creditreport.us.org/# - annual credit report https://creditreport.us.org/# - credit reporting agencies
   <a href="https://creditreport.us.org/#">credit reporting agencies</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">credit report dispute</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">unlock my transunion credit report</a>
   <a href=" https://creditreport.us.org/# ">equifax annual free credit report</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • ArbrhAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - zone online casino vegas world https://onlinecasinoiplay.com/# - stn play online casino https://onlinecasinoiplay.com/# - winstar casino
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">cherokee casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino gambling</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free casino slots games</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">free casino slots games</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AgsqhAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - golden nugget online casino https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games free https://onlinecasinoiplay.com/# - rivers casino
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">best casino slots bingo poker on facebook</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">gsn casino on facebook</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">resorts online casino nj</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casinos real money usa</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AjukbAduch

   https://getcreditreport.us.org/# - www.transunion.com free credit report https://getcreditreport.us.org/# - credit reporting agencies https://getcreditreport.us.org/# - disputing credit report
   <a href="https://getcreditreport.us.org/#">experian credit report free</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">how to read a credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">my free credit report</a>
   <a href=" https://getcreditreport.us.org/# ">how to read a credit report</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AxjeuAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - doubledown casino free slots https://onlinecasinoinus.com/# - casino games slots free heart of vegas https://onlinecasinoinus.com/# - free casino games
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">high five casino slots</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">parx casino online</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">resorts online casino nj</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">online casino gambling</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • ApnpyAduch

   https://getcreditreport.us.org/# - 3 major credit report companies https://getcreditreport.us.org/# - dispute credit report https://getcreditreport.us.org/# - government free credit report
   <a href="https://getcreditreport.us.org/#">free credit report annual</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">free annual credit report government</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">my credit report</a>
   <a href=" https://getcreditreport.us.org/# ">transunion credit report free</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AkiwjAduch

   https://creditreport.us.org/# - free annual credit report official site https://creditreport.us.org/# - 3 major credit report companies https://creditreport.us.org/# - credit karma free credit report
   <a href="https://creditreport.us.org/#">experian credit report</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">how to get a free credit report</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">my annual credit report</a>
   <a href=" https://creditreport.us.org/# ">annual credit report free</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • Aaifsedila

   https://onlinecasinochase.com/# - harrah online casino https://onlinecasinochase.com/# - free casino slots no download no registration https://onlinecasinochase.com/# - vegas casino online
   <a href="https://onlinecasinochase.com/#">safe online casinos real money</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">free online casino slots</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">empire city casino online</a>
   <a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">stn play online casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • ArjjtAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - resorts online casino https://onlinecasinoinus.com/# - free casino slots https://onlinecasinoinus.com/# - casino games no download no registration
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino gambling</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">best online casinos</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">free casino slots games online</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">casino slot</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AktslAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino real money free https://onlinecasinoiplay.com/# - free casino slot games download https://onlinecasinoiplay.com/# - big fish casino
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">soaring eagle casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">bovada blackjack</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino games</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">doubleu casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AbhtmAduch

   https://creditreport.us.org/# - charge off on credit report https://creditreport.us.org/# - credit reporting agencies https://creditreport.us.org/# - credit report free
   <a href="https://creditreport.us.org/#">credit report free</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">free credit report gov</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">credit reporting agencies</a>
   <a href=" https://creditreport.us.org/# ">credit report free</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AzupcAduch

   https://getcreditreport.us.org/# - credit report definition https://getcreditreport.us.org/# - experian credit report free https://getcreditreport.us.org/# - free credit report and score
   <a href="https://getcreditreport.us.org/#">transunion free credit report annual</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">how to get free credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">3 major credit report companies</a>
   <a href=" https://getcreditreport.us.org/# ">annual free credit report official site</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • Aqlrfedila

   https://onlinecasinochase.com/# - casino slots https://onlinecasinochase.com/# - free casino games no download https://onlinecasinochase.com/# - free slots games
   <a href="https://onlinecasinochase.com/#">prairie meadows casino</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">free slot machines</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">online casino bonus</a>
   <a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">jackpot party casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AzvxqAduch

   https://mycreditreport.us.org/# - annual free credit report https://mycreditreport.us.org/# - credit report https://mycreditreport.us.org/# - credit report for free
   <a href="https://mycreditreport.us.org/#">credit report definition</a> <a href="https://mycreditreport.us.org/#">unlock my transunion credit report</a> <a href="https://mycreditreport.us.org/#">my credit report</a>
   <a href=" https://mycreditreport.us.org/# ">yearly free credit report</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AnnraAduch

   https://getcreditreport.us.org/# - my annual credit report https://getcreditreport.us.org/# - transunion free credit report https://getcreditreport.us.org/# - dispute credit report
   <a href="https://getcreditreport.us.org/#">experian credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">free credit report and score</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">transunion credit report</a>
   <a href=" https://getcreditreport.us.org/# ">free credit report transunion</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AastrAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - codeshareonline doubledown casino https://onlinecasinoinus.com/# - hyper casinos https://onlinecasinoinus.com/# - huge casino slots
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">jackpot party casino slots facebook</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casinos real money usa</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">free slots games</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">caesar casino online slot games</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • Atyliedila

   https://onlinecasinochase.com/# - huge casino slots https://onlinecasinochase.com/# - potawatomi casino https://onlinecasinochase.com/# - free casino poker games
   <a href="https://onlinecasinochase.com/#">jackpot party casino slots facebook</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">harrah online casino</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">gold fish casino slots</a>
   <a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">parx online casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AaytoAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - royal river casino https://onlinecasinoiplay.com/# - muckleshoot casino https://onlinecasinoiplay.com/# - slots casino games
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">ignition casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">doubledown casino facebook</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">casinos online</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">playmgm nj casino online</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AlpugAduch

   https://getcreditreport.us.org/# - annual credit report official site https://getcreditreport.us.org/# - charge off on credit report https://getcreditreport.us.org/# - how to dispute credit report
   <a href="https://getcreditreport.us.org/#">free credit report online</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">transunion free credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">disputing credit report</a>
   <a href=" https://getcreditreport.us.org/# ">how to dispute items on credit report</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AhkfgAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - zone online casino https://onlinecasinoiplay.com/# - zone online casino log in https://onlinecasinoiplay.com/# - free casino slot games download
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">tropicana online casino nj</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">playmgm nj casino online</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">foxwoods casino online</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AdefgAduch

   https://getcreditreport.us.org/# - free experian credit report https://getcreditreport.us.org/# - credit report agencies https://getcreditreport.us.org/# - 3 bureau credit report
   <a href="https://getcreditreport.us.org/#">how to unfreeze credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">how to get a free credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">getting a free credit report online</a>
   <a href=" https://getcreditreport.us.org/# ">freeze credit report</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AnlbhAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - hit it rich casino slots https://onlinecasinoinus.com/# - caesars casino https://onlinecasinoinus.com/# - caesars online casino
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">parx online casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">sugarhouse casino online</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">parx casino online</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">hyper casinos</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • Avjuhedila

   https://onlinecasinochase.com/# - empire city casino online https://onlinecasinochase.com/# - online casino slots no download https://onlinecasinochase.com/# - cashman casino
   <a href="https://onlinecasinochase.com/#">parx casino online</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">online casino games</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">free casino games no download</a>
   <a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">pogo casino slots</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AkmmbAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - zone online casino log in https://onlinecasinoiplay.com/# - snoqualmie casino
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free casino games slot</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">pechanga casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online slot machines</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">slotomania slot machines</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AtpuaAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - free vegas world casino games https://onlinecasinoiplay.com/# - foxwoods online casino https://onlinecasinoiplay.com/# - foxwoods casino
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">zone online casino log in</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free vegas slots online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free games for casino slots four winds</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">betfair online casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AyriwAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - slotomania slot machines free games https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino no deposit free welcome bonus
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino bonus</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">firekeepers casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">free games for casino slots four winds</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">turning stone online casino</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AitscAduch

   https://onlinecasinoiplay.com/# - hallmark casino online https://onlinecasinoiplay.com/# - casino games no download no registration
   <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">vegas world free slot play online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">real casino slots on facebook</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">mgm online casino</a>
   <a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">free online slots</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AsbffAduch

   https://getcreditreport.us.org/# - charge off on credit report https://getcreditreport.us.org/# - free credit report annual https://getcreditreport.us.org/# - credit report free
   <a href="https://getcreditreport.us.org/#">free transunion credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">equifax free credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">how to get free credit report</a>
   <a href=" https://getcreditreport.us.org/# ">annual credit report official site</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AbseaAduch

   https://onlinecasinoinus.com/# - casino slots free games https://onlinecasinoinus.com/# - free casino slot games download https://onlinecasinoinus.com/# - free slots no download
   <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">vegas casino games</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino real money free</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino no deposit bonus</a>
   <a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">foxwood casino online free play</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AxpvfAduch

   https://getcreditreport.us.org/# - free credit report online https://getcreditreport.us.org/# - free annual credit report government
   <a href="https://getcreditreport.us.org/#">free experian credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">annual credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">equifax credit report</a>
   <a href=" https://getcreditreport.us.org/# ">www.transunion.com free credit report</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AiaahAduch

   https://creditreport.us.org/# - national credit report https://creditreport.us.org/# - experian credit report
   <a href="https://creditreport.us.org/#">experian free credit report</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">free annual credit report official site</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">free credit report equifax</a>
   <a href=" https://creditreport.us.org/# ">my annual credit report</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AxpaaAduch

   https://mycreditreport.us.org/# - credit report https://mycreditreport.us.org/# - free experian credit report
   <a href="https://mycreditreport.us.org/#">annual credit report official site</a> <a href="https://mycreditreport.us.org/#">free credit report annual</a> <a href="https://mycreditreport.us.org/#">free annual credit report official site</a>
   <a href=" https://mycreditreport.us.org/# ">transunion credit report</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • Acalaedila

   https://onlinecasinochase.com/# - jackpot party casino facebook https://onlinecasinochase.com/# - las vegas world free slots casino games
   <a href="https://onlinecasinochase.com/#">real money casino</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">royal river casino</a> <a href="https://onlinecasinochase.com/#">caesar casino online slot games</a>
   <a href=" https://onlinecasinochase.com/# ">free casino games slot machines</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AsswhAduch

   https://mycreditreport.us.org/# - free credit report equifax https://mycreditreport.us.org/# - free credit report experian
   <a href="https://mycreditreport.us.org/#">annual credit report free</a> <a href="https://mycreditreport.us.org/#">national credit report</a> <a href="https://mycreditreport.us.org/#">equifax free credit report</a>
   <a href=" https://mycreditreport.us.org/# ">free annual credit report government</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AqwbpAduch

   https://creditreport.us.org/# - www.equifax.com free credit report https://creditreport.us.org/# - transunion free credit report
   <a href="https://creditreport.us.org/#">free credit report online</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">my credit report</a> <a href="https://creditreport.us.org/#">my annual credit report</a>
   <a href=" https://creditreport.us.org/# ">free credit report equifax</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.
  • AandbAduch

   https://getcreditreport.us.org/# - credit report free https://getcreditreport.us.org/# - annual free credit report
   <a href="https://getcreditreport.us.org/#">credit report free</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">free credit report</a> <a href="https://getcreditreport.us.org/#">free annual credit report</a>
   <a href=" https://getcreditreport.us.org/# ">free credit report annual</a>

   Nimi on pakollinen tieto.
   Sähköposti on pakollinen tieto.
   Kommentti on pakollinen tieto.

Lisää kommentti

Nimi on pakollinen tieto.
Sähköposti on pakollinen tieto.
Kommentti on pakollinen tieto.