2005Edellinen artikkeli 2006Seuraava artikkeli

Museoviraston aluetoimistot

Hattulan Retulansaari on valtakunnallisesti arvokas, ainutlaatuisen hyvin säilynyt kylä, jonka maisemassa on aistittavissa rikas muinaisuus. Kuva: Kaija Kiiveri-Hakkarainen.
Aluetoimistojen perustaminen oli yksi Museoviraston viidestä strategisesta painopistealueesta viraston ja opetusministeriön välisessä tulossopimuksessa vuosille 2005–2007. Toimistojen tavoitteeksi oli sopimuksessa asetettu kulttuuriympäristön vaalimisen tehokas ja nopea palvelu, osaava asiantuntijatoiminta sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen. Tarkoitus oli, että aluetoimistojen henkilökunta koostuisi vähintään neljästä yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneesta tutkijasta.

Aluksi aluetoimistojen sijaintipaikoiksi esitettiin alueellisten ympäristökeskusten pääpaikkoja eli 13 toimipaikkaa: Helsinki, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Kouvola, Mikkeli, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Vaasa, Oulu, Kajaani ja Rovaniemi. Lopulta päädyttiin esittämään vain seitsemää toimistoa, jotka perustuivat läänijakoon: Vaasa, Hämeenlinna, Kuopio, Rovaniemi, Oulu, Mikkeli ja Turku.

Aluetoimistojen perustaminen käynnistyi suunnitellusti. Vaasan toimisto aloitti toimintansa 1.6.2006 ja Hämeenlinnan toimisto 1.9.2006. Molemmissa toimistoissa oli neljä työntekijää. Arkeologin, arkkitehdin ja rakennustutkijan virat täytettiin normaalilla hakumenettelyllä. Henkilökuntaan kuuluivat lisäksi Pirkanmaan ja Hämeen sekä Satakunnan alueilla jo ennestään toimineet Museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksikön kaksi tutkijaa.

Janakkalan Hakoisten linnavuorelta avautuu näköala, joka on huomattavimpia maisemakokonaisuuksiamme. Kuva: Kaija Kiiveri-Hakkarainen.

Aluetoimistojen toiminnasta todettiin vuonna 2008 Museoviraston selvityksessä opetusministeriölle, että ”arkeologian ja rakennushistorian osastot tekevät toimistoissa tiivistä yhteistyötä, mikä edistää asioiden kokonaisvaltaista käsittelyä ja nopeuttaa toimintaa. Asiakkaan näkökulmasta tämä on erittäin tehokasta palvelua. Aluetoimistot helpottavat myös yhteydenottoa Museoviraston suuntaan ja alueellinen sidosryhmäyhteistyö toimii luontevasti. Aluetoimistojen kautta virasto on saanut ikään kuin kasvot alueella.”

Hattulan Pyhän Ristin kirkon ulkoseinän korjaus 2007. Kuva: Anu Laurila.

Museovirasto ei kuitenkaan saanut perustettua enempää aluetoimistoja kuin nämä kaksi. Siihen vaikuttivat muutokset niin valtionhallinnossa kuin Museovirastossakin. Nykyisin aluetoimistojen toimipisteistä on jäljellä enää Hämeenlinna, joka on nykyään osa Kulttuuriympäristöpalvelut -osaston Länsi-Suomen yksikköä. Toimisto siirtynee Tampereelle vuoden 2018 aikana.

Humppilan ja Forssan välisestä vuonna 1898 liikenteelle avatusta kapearaiteisesta rautatiestä on säilynyt 7 kilometrin pituinen rataosuus. Kuva: Anu Laurila.

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä on pakollinen tieto.
Tämä on pakollinen tieto.
Tämä on pakollinen tieto.