Vid Suomussalmis reglerade sjöar har man sedan 1950-talet hittat många sten- och bronsåldersboplatser och fynd som upptäckts i strandvattnet. En av dessa boplatser är ön Kukkosaari utanför udden Hulkonniemi i sjön Kiantajärvi. Ön har numera försvunnit nästan helt till följd av erosion. Det sägs att ön fått namnet Kukkosaari (tuppön) efter en tupp som en gång flög ut till ön från Hulkonniemi i samband med en brand, Det finns också en gammal berättelse om en skatt på ön, som man bara kan hitta om man ”kör dit över nattgammal is med ett nattgammalt föl”.

Det visade sig att det verkligen fanns en skatt på Kukkosaari, för kopparyxan är den enda av sitt slag i Finland. Föremålet är 8,2 centimeter långt, 2,8–4,5 centimeter brett och 1,3–1,8 centimeter tjockt. Fastän yxan är av koppar är den inte gjuten, utan smidd av en metallplatta vars ändar har vikts in mot mitten. Yxan är tillverkad av ren koppar.

Man har inte hittat några uppenbara förebilder för yxan från Kukkosaari, men dess form ger en uppfattning om när den kan vara tillverkad, då den är väldigt lik en stenyxa. Sannolikt är det fråga om en kopia i metall av ett stenföremål. Eftersom föremålet saknar drag som är typiska för senare metallteknik och är tillverkat genom smide, är det sannolikt tillverkat i början av metallåldern. Utgående från andra tidiga kopparfynd nära sjön Onega har man dragit slutsatsen att yxan från Suonenjoki är ungefär fyra- till femtusen år gammal.

Användningen av kopparföremål revolutionerade inte i sig tillverkningen av verktyg ännu på flera århundraden, men var som idé en del av den innovativitet och förståelse för omgivningen som vid samma tid även möjliggjorde keramikteknik och jordbruk i Fennoskandien.