1989Förra artikel 1990Nästa artikel

”Museiverket säger nej!” – berättelsen om en t-shirt

Andra upplagan av t-shirten Museovirasto sanoo ei (Museiverket säger nej). Foto: Soile Tirilä, Museiverket.
Vad händer när man inom en arbetsenhet skämtar om karakteristiska drag i det egna arbetet? Finlands konjunkturuppgång och byggboom under 1980- och 1990-talen innebar frekventa utlåtanden om många saker för personalen på Museiverkets byggnadshistoriska avdelning. Utvecklingsivern kan göra att kulturarvsperspektiven hamnar i bakgrunden. Det är möjligt att det då uppstår en uppfattning om antikvarieämbetsmän som står med båda fötterna stadigt på bromsen.

Veikko Kunnas mindes sin tid på Museiverket, en av sina första arbetsplatser, som att många av utlåtandena kunde reduceras till formen: ”Museiverket säger nej”. Som en mildare form användes skämtsamt även former som ”ett absolut kanske” samt ”ett strikt kanske”, som avdelningsdirektör Pekka Kärki var tvungen att låta ta bort från utlåtandena.

De unga eller på annat sätt ungdomliga tjänstemännen Timo Tuomi, Veikko Kunnas, Irma Lounatvuori, Marja Ivars och civiltjänstgöraren Tommi Lindh ansåg sig att skapat ett förträffligt och självironiskt internskämt när de tryckte upp t-shirts där myndighetens logotyp hade redigerats så att den svenskspråkiga delen av texten Museovirasto – Museiverket” hade ersatts med orden ”sanoo ei” (säger nej).

Marja Ivars har på sig t-shirten med texten Museovirasto sanoo ei på ett arbetsrelaterat möte i Hvitträsk. Foto: Museiverket (RHO469662).

Den ursprungliga gråa t-shirten trycktes bara till ovan nämnda personer, men ivern som spred sig tvingade gänget att genomföra flera nytrycksomgångar. De nyare t-shirtarna var svarta med vitt tryck. Till slut blev ledningen medveten om det här självironiska smutsandet av det egna boet och kunde inget annat än att förbjuda användningen av t-shirtarna på arbetsplatsen och vid alla tjänsteuppdrag. Lindh minns att beställningar på Museiverkets t-shirts även kom in efter detta och misstänker att alla som beställde t-shirten inte nödvändigtvis uppmärksammade EI-texten. Inga fler t-shirtar trycktes dock. På den sista t-shirten trycktes texten Museiverket sanoi ehkä (Museiverket sa kanske) och den fick Elias Härö när han pensionerade sig efter en lång ämbetskarriär.

Bildkollage med designern av t-shirten ”Museovirasto sanoo ei”, Tommi Lindh, och mottagaren av t-shirten med den sista variationen ”Museovirasto sanoi ehkä”, Elias Härö. Foto: Museiverket (RHO218301).

Maire Mattinen minns att hon tänkte att tiderna kommer att förändras och att Museiverkets image skulle bli färgglad och positiv när professor Henrik Lilius valdes till Museiverkets generaldirektör. Därför utformades ett motsatt meddelande till någon personalfest med texten YESS kryddad med ämbetsverkets nya logotyp. Den t-shirten förblev den enda i sitt slag. Mattinen misstänker att t-shirten inte blev populärare än så eftersom Museiverket väl nöjde sig med att säga "nej" även i fortsättningen.

Maire Mattinens YESS-t-shirt med Museiverkets nyare uppochnedvända logotyp. Foto: Maire Mattinens hemarkiv.

Källor:

Tommi Lindhs skriftliga kommuniké 13.9.2017.

Veikko Kunnas muntliga kommuniké 13.9.2017.

Maire Mattinens skriftliga kommunikéer och bilder 14.9.2017 och 20.9.2017. 

Kommentar

 • Tuukka Talvio

  Muistan hyvin, kuinka Henrik Lilius pääjohtajaksi tultuaan ilmoitti kieltävänsä näiden paitojen käytön. Minulla ei ollut kovin selvää kuvaa itse paidoista (kiitos informaatiosta!), mutta johtamistyylin muuttumista ei voinut olla huomaamatta.

  Det här är en obligatorisk uppgift.
  Det här är en obligatorisk uppgift.
  Det här är en obligatorisk uppgift.
 • Tommi Lindh

  Kiitos hienosta työstä, jonka Olli Hakli on tehnyt tämän asian esiin nostamisen osalta. On silti pakko täsmentää, että paidan teksti tarkoitti nimenomaan sitä, että lausunnoissa jouduttiin usein sanomaan EI, vaikka käytännössä neuvotteluratkaisu oli helposti löydettävissä. Museovirasto sanoo ei -paita oli sii s toisaalta uhka ja toisaalta mahdolliuus.

  Det här är en obligatorisk uppgift.
  Det här är en obligatorisk uppgift.
  Det här är en obligatorisk uppgift.

Ny kommentar

Det här är en obligatorisk uppgift.
Det här är en obligatorisk uppgift.
Det här är en obligatorisk uppgift.