Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.1920
Kastellet i Pattijoki
Läs mera
1922
Fölisön som ett Finland i miniatyr
Läs mera
1923
Enkät om fortskaffningsmedel
Läs mera
1925
Splittringen av byarna
Läs mera
1926
En arkeolog som minister – Julius Ailio
Läs mera
1927
Viborgs fornminnen fick en övervakare
Läs mera
1928
Lerkärlet från Pääskylahti i Säminge – ett ikoniskt stenåldersföremål
Läs mera
1929
Åbo domkyrka
Läs mera