Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.1951
Salo, Halikko, Rikala
Läs mera
1952
Kalmosärkkä i Juntusranta i Suomussalmi
Läs mera
1953
Korpo kyrka – ett exempel på framgångsrik kyrkorestaurering
Läs mera
1954
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Läs mera
1955
Mätningsdokumentering hos Museiverket
Läs mera
1956
Folktraditionella insamlingstävlingar, en ny gyllene tid av etnografiskt insamlingsarbete
Läs mera
1957
Inventering av Kiantajärvi och Vuokkijärvi i Suomussalmi 1957–1958
Läs mera
1958
Publikationsserien Suomen kirkot – Finlands kyrkor
Läs mera