Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.1960
Herrgårdsmuseernas fem decennier
Läs mera
1961
Syftet med restaurering: Antikvariskt minnesmärke, museum och representationslokal
Läs mera
1963
Hur beslutade man om fornminneslagen 1963?
Läs mera
1964
Den första byggnadsskyddslagen: lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader 1964
Läs mera
1965
”Sörjer du gamla tegel?” Fasadism och fallet Kämp som milstolpe för byggnadsskyddet
Läs mera
1966
Byggnadshistoriska byrån i fronten för värnande av kulturmiljön
Läs mera
1967
Mot internationalisering – ICOMOS Finska nationalkommittén inrättas
Läs mera
1968
Ner under vattnet! I spetsen för framsteg?
Läs mera
1968
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Läs mera
1969
En reflex från vikingatiden – gravfältet Luistari i Eura
Läs mera