Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.1980
Fyndet av kopparyxan från Kukkosaari i Suomussalmi år 1980
Läs mera
1981
Förhandlingar, råd och attitydförändringar – det Museipolitiska programmet 1981
Läs mera
1982
Vrak i kylskåp – kulturarvet under vatten vid Sveaborg
Läs mera
1983
Historien under staden – projektet Medeltidsstaden
Läs mera
1984
På spaning efter fornlämningsregistrets rötter
Läs mera
1985
Förnyelsen av byggnadsskyddslagstiftningen år 1985
Läs mera
1986
Restaureringen av renskiljningsplatsen i Sallivaara
Läs mera
1988
Från forntida åkerrenar
Läs mera
1988
Restaureringen av Tavastehus slott 1956–1988 som illustration av sin tids restaureringstänkande
Läs mera
1989
Skyddandet av Kulturhuset
Läs mera