Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.1990
När vården av fornlämningar började i Nyland
Läs mera
1990
”Museiverket säger nej!” – berättelsen om en t-shirt
Läs mera
1991
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Läs mera
1991
Finlands första världsarv: Gamla Raumo och Sveaborgs fästning
Läs mera
1993
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Läs mera
1994
Experten i etern – Museiverkets personal i offentligheten
Läs mera
1996
Varggrottan – den finländska arkeologins heta potatis
Läs mera
1996
Glimtar ur ett fiskarsamhälles liv under stenåldern för 5000 år sedan
Läs mera
1997
Till minnet av den förlorade
Läs mera
1998
Orijärvi i S:t Michel – silverpengar och forntida åkrar från vikingatiden
Läs mera
1998
Den finska eken inrotade kulturarvsfostran 1998–2008
Läs mera
1999
Sammallahdenmäkis gravröse från bronsåldern i Raumo
Läs mera
1999
Vrouw Maria – Hur ett holländskt handelsfartyg blev en del av Finlands historia
Läs mera