Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.2000
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
Läs mera
2000
Markanvändnings- och bygglagens inverkan på Museiverkets verksamhet
Läs mera
2001
Finland tar med Europa under vattnet – projektet MoSS inom marinarkeologi 2001–2004
Läs mera
2002
Huts and Houses – bilden av stenåldersmänniskornas boende blev klarare
Läs mera
2003
Värnande om det immateriella levande kulturarvet
Läs mera
2004
Skydd av kyrkor från sjalvstandighetstiden
Läs mera
2005
Observationer av det kyrkliga landskapet
Läs mera
2006
Europeiska landskapskonventionen
Läs mera
2006
Museiverkets regionkontor
Läs mera
2007
Museernas gemensamma utvärderingsmodell
Läs mera
2007
Tallskogens svarta skatt
Läs mera
2008
Restaureringsprojekt av Suvorovs kanaler 2002–2008
Läs mera
2009
Värnande om traditioner i moderna förhållanden – byggnadskonserveringscentret på Fölisön
Läs mera
2009
Guiden över fornlämningar efter den historiska tiden öppnade perspektiv på arkeologin
Läs mera