Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.2010
Byggda kulturmiljöer av riksintresse – RKY2009
Läs mera
2011
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Läs mera
2012
Museiverket stödjer bevarande reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Läs mera
2013
Enhetlig praxis som mål – kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten
Läs mera
2013
Museiverket digitaliserar arkeologiska forskningsrapporter och gör dem tillgängliga för allmänheten
Läs mera
2014
Statens fastighetsstrategi bakom överföringen av Museiverkets fastigheter
Läs mera
2015
Skattjakt eller ansvarsfull hobbyverksamhet - metallsökning som medborgarnas fritidsintresse
Läs mera
2016
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Läs mera