2012Edellinen artikkeli 2013Seuraava artikkeli

Museovirasto digitoi arkeologian tutkimusraportit kaikkien saataville

Kuvakaappaus Alfred Hackmanin digitoidusta tutkimusraportista Maalahdesta. Raportit Museoviraston Kulttuuriympäristön Palveluikkunassa osoitteessa kyppi.fi.
Museoviraston arkiston vanhimmat arkeologian raportit ovat 1800-luvun puolivälistä ja sen jälkeen arkeologista aineistoa on kertynyt valtava määrä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella vuonna 2013 alkanut digitointiprojekti päätettiin keskittää erityisesti arkeologian tutkimusraportteihin. Nyt kaivauskertomuksista, inventointiraporteista sekä erilaisten selvitysten tuloksista koostuva Museoviraston aineisto on digitoitu ja saatavilla verkossa. Arkeologian tutkimusraportit on julkaistu Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokannassa Kulttuuriympäristön palveluikkunassa (kyppi.fi), joka on kaikille avoin palvelu.

Vuosien 2013–2016 aikana on arkeologian tutkimusraportteja on digitoitu yhteensä lähes 18 000 kpl. Projektin alkuvaiheen jälkeen digitointi on painottunut rakennettuun ympäristöön liittyviin raportteihin sekä hallinnollisiin aineistoihin. Pääosa arkeologian uusista raporteista tulee nykyään suoraan sähköisenä.

Digitointi – ei pelkää skannaamista

Skannaaminen muodostaa vain pienen osan työstä, jolla arkiston aineistot saadaan netissä selattavaan muotoon. Esivalmistelu, eli esimerkiksi aineiston mahdollinen järjestäminen, puhdistaminen ja luettelointi, on erittäin tärkeä ja aikaa vievä työvaihe. Arkeologian raporttien osalta tämä vaihe oli normaalia lyhyempi, joten digitointi sujui nopeasti.

Karttakuva Aarne Europaeuksen (myöh. Äyräpää) tutkimusraportista Kirkkonummelta. Kuvakaappaus. Raportit Museoviraston Kulttuuriympäristön Palveluikkunassa osoitteessa kyppi.fi.

Digitoinnissa pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman hyvä laatu ja luettavuus käytettävissä olevilla laitteilla. Aineistot skannattiin niin, että kuvakoko vastasi alkuperäistä suhteessa 1:1. Suurikokoiset liitekartat jätettiin toistaiseksi digitoimatta, koska työ olisi pitänyt teettää ulkopuolella ja projektissa priorisoitiin käytetyin aineisto.

Kaikkiin skannattuihin aineistoihin on tehty OCR-tekstintunnistus, joka mahdollistaa hakujen kohdistamisen myös tekstin sisältöön ja helpottaa näin huomattavasti aineistojen käyttöä. Tiedostot on viety tietokantaan PDF/A muodossa, joka on pitkäaikaissäilytykseen tarkoitettu tiedostomuoto. Digitoitu tiedosto ei korvaa pysyvää säilytysmuotoa, joka on edelleen paperi.

Digitointiprojekteissa on aina huomioitava erilaiset julkisuus- ja tekijänoikeuskysymykset. Aineistoihin, esimerkiksi karttoihin ja kuviin, liittyy tekijänoikeuksia, jotka tulee huomioida aineistoja käytettäessä. Digitointiin valittiin pääsääntöisesti vain julkisia asiakirjoja ja tarvittaessa aineistoille tehtiin erilaisia näyttörajoituksia.

Kuvakaappaus Aarne Europaeuksen (myöh. Äyräpää) tutkimusraportin tekstiosasta. Raportit Museoviraston Kulttuuriympäristön Palveluikkunassa osoitteessa kyppi.fi.

Innostunut vastaanotto

Arkeologian raporttien digitointi aloitti Museoviraston arkistoaineistojen saattamisen helpommin saavutettavaksi. Digitoinnilla vastattiin aineistoa käyttävien asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin, sekä helpotettiin asiakaspalvelua.

Digitoitua aineistoa käyttävät sekä ammattilaiset että asiasta kiinnostuneet yksityishenkilöt. Asiakkailta on saatu runsaasti positiivista palautetta. Saimme myös Vuoden arkeologinen teko 2014 -tunnustuksen, jonka myönsi Suomen muinaistutkimuksen tuki ry.

Vuoden 2017 alussa Kulttuuriympäristön rekisteriportaalista löytyy kulttuuriympäristöntutkimusraportteja lähes 25500 kpl. Vuonna 2016 raportteja katsottiin noin 20 000 kertaa. Hallinnollista aineistoa on digitoitu 28 000 tiedostoa ja ne ovat katseltavissa Museoverkon kautta ja Museoviraston arkiston asiakaspalvelupisteen päätteiltä. Arkeologian tutkimusraporttien saatavuus verkossa pyritään tulevaisuudessakin pitämään ajan tasalla.

Lähteitä ja lisätietoa

Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkuna:

https://www.kyppi.fi/palveluik...

Hackmanin raportti: Maalahti Övermalax Langerskogen Kiviröykkiön kaivaus 1917.

https://www.kyppi.fi/palveluik...

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/r_raportti_det.aspx?RAPORTTI_ID=131227

Europaeuksen raportti: Eräs oletettu kiinteä muinaisjäännös Kirkkonummella Smedsbyssä olevan Måsabackan kartanon ulkopalstalla.

KYPPI-palvelun raportti

KYPPI-palvelun raportin liite

Kommentit

  • fhygDB

    Zafirlukast Zafirlukast The metabolism of Diphenhydramine can be decreased when combined with Zafirlukast <a href=http://atadalafil.mom>cialis 20 mg</a> Chalazia can be categorized as either superficial or deep, depending on the glands that are blocked

    Tämä on pakollinen tieto.
    Tämä on pakollinen tieto.
    Tämä on pakollinen tieto.

Lisää kommentti

Tämä on pakollinen tieto.
Tämä on pakollinen tieto.
Tämä on pakollinen tieto.