1968Edellinen artikkeli 1971Seuraava artikkeli

Heijastuma viikinkiajoilta – Luistarin kalmisto Eurassa

Haudat erottuivat kaivauksissa selvästi puhtaasta hiekasta. Vainajat on usein haudattu arkussa tai muussa puusta tehdyssä rakennelmassa, kuten puukehikossa. Haudoille on monissa tapauksissa kasattu isoja kiviä, kenties estämään vainajien nouseminen haudasta. Kuva Museovirasto, Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander
Yllättynyt kaivinkoneen kuljettaja joutui vuonna 1969 keskeyttämään ojan kaivamisen, kun koneen kauhasta löytyi miekka, jossa oli hopeoitu kahva. Tästä käynnistyivät laajat arkeologiset tutkimukset, jotka entisestään lujittivat käsitystä Satakunnan Pyhäjärveä ympäröivästä seudusta poikkeuksellisen vauraana alueena, jolla oli omaleimainen kulttuuri myöhäisrautakaudella (n. 550–1150 jaa.).

Tutkimukset

Miekan löytymispaikka sijaitsi pientaloalueen ja Huittisista Laitilaan vievän kantatien välissä Euran kunnassa noin 0,5 km Kauttuan ruukista länteen. Viemäröintityöt ja tien parannustyöt vaihtuivat kaivauksiksi, jotka aloitettiin alueella jo samana kesänä. Myöhemmin osoittautui, että Muinaistieteellisen toimikunnan (nykyisen Museoviraston) tuolloin aloittamat pelastuskaivaukset kattoivat vain pienen osan koko muinaisjäännösalueesta. Suurimittaisia kaivaustöitä jatkettiin osin yksityisen rahoituksen turvin seuraavat kolme vuotta, ja niihin palattiin uudestaan vielä 70-, 80-, 90- ja 2000-luvuilla. Luistari onkin yksi harvoista rautakautisista löydöksistä, jotka on tutkittu lähes kokonaisuudessaan.

Muinaisjäännös – alun perin asuinpaikka, myöhemmin kalmisto

Muinaisjäännösalue ei ennen kaivauksia suoraan erottunut maastosta. Maanpinnan yläpuolelle kohosi vain muutama satunnainen kivi, jotka myöhemmin osoittautuivat hautaröykkiöiden osiksi. Maan alta löytyneet tulisijat ja säilynyt keramiikka osoittavat, että aluetta oli jo pronssikaudella (1700–500 eaa.) käytetty asuinpaikkana. Varhaisrautakaudella (500 eaa.– ajan laskun alku) vainajien poltetut luut asetettiin kuuteen hautaröykkiöön. Paljon myöhemmin, 500-luvun lopulla jaa., paikka otettiin uudelleen käyttöön kalmistona. Yhteensä yli 1 300 hautaa, joihin vainajat asetettiin polttamattomina vierekkäin ja joskus päällekkäin, edustavat perinnettä, joka jatkui jokseenkin katkeamatta noin 600 vuoden ajan.

Varakkaan naisen korukokoelma lojui haudassa (56) koskemattomana niin kuin hänet oli puettu hautaushetkellä. Pronssikorut ovat ruostuneet, mikä on auttanut orgaanista materiaalia, kuten tekstiileitä, säilymään paremmin. Kuva: Rauno Hilander.

Kulttuuri – seutu

Polttohautaus oli vallitseva käytäntö myöhäisrautakauden Suomessa, vaikka arkeologit ovat olleet entuudestaan tietoisia seudulla sijaitsevista saman aikakauden kalmistoista, joihin vainajat on haudattu polttamattomina. Pelkästään Eurassa tiedetään olevan useita tällaisia kalmistoja, ja niitä on myös muualla Satakunnassa. Näistä luuhaudoista löydetyt esineet ovat samantyyppisiä kuin maan muissa osissa tavatuissa polttohaudoissa. Siksi onkin vaikea selvittää, miksi seudulla on käytetty muista alueista poikkeavaa hautaustapaa. Vastaavanlaisia kalmistoja on löytynyt lähinnä Saksasta, jossa on suuria rivihautakalmistoja samalta aikakaudelta.

Merkitys tutkimukselle

Luistarissa tehdyt löydöt ovat tuoneet tutkijoille runsaasti uutta yksityiskohtaista tietoa hautaustavoista ja aineellisesta kulttuurista, erityisesti viikinkiajalta (n. 750–1050 jaa.). Joidenkin miesvainajien mukana on esimerkiksi haudattu koira, ja erään naisen haudasta löytyi miekka ja vaaka, joka yleensä liitetään kauppiaisiin. Silkkitunikan jäänteet sekä vieraat hopearahat kertovat yhteyksistä Lähi-itään ja viittaavat mahdolliseen osallistumiseen viikinkien itään suuntautuneille retkille. Pikkutarkan kaivaustekniikan ansiosta myös haudoista löytyneitä pukuja on voitu rekonstruoida yksityiskohtaisesti. Tunnetuin niistä lienee Euran emännän puku, jota presidentti Tarja Halonen käytti itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2001.

Euran emännän puku on voitu rekonstruoida tarkasti haudasta 56 löytyneiden esineiden avulla. Villa- ja pellavajäänteet on analysoitu, ja säilyneet väripigmentit osoittavat, että hame on ollut sininen. Kuva: Museovirasto.

Maisema

Muinaisjäännösalue erottuu hieman kohollaan olevana kuviona avoimessa viljelymaisemassa Eurajoen länsipuolella. Kauttuan kylätontti on keskiajalla sijainnut Luistarin ja joen välissä, joten keskiaikainen kyläalue on saattanut olla asutettu jo rautakaudella.  

Luistari on nykyisin muinaisjäännösalue, jonka rajat on vahvistettu. Ympäristö on tarkoitus säilyttää mahdollisimman koskemattomana. Varhaisrautakaudelta peräisin olevat hautaröykkiöt on korjattu, ja vierailijat voivat nähdä mielessään, kuinka laiduntava karja on ehkä aikoinaan pitänyt joelle viettävän maiseman avoimena. Tiedämme myös, että joitakin myöhäisrautakauden hautoja on kaivettu maastoon, joka aiemmin oli kynnettyä peltoa. Viljelymaan, asutuksen ja kalmiston rajat ovat siis aikojen saatossa hieman siirtyilleet, mutta maisema alkoi muuttua merkittävästi vasta teollistumisen myötä 1600-luvun lopulla, jolloin Kauttuan ruukki perustettiin ja joen itäpuolella levittyvät metsämaat joutuivat väistymään uusien rakennusten tieltä.

Infotauluista näkee hautojen sijainnin maastossa. Vierailijat voivat katsella tien yli joelle ja kuvitella rautakautisen maiseman kalmistoineen, asuinrakennuksineen, peltoineen ja metsineen. Kuva: Leena Koivisto, Museovirasto.

Linkki

Euran kalmisto Kulttuuriympäristön palveluikkunassa

Kirjallisuus

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1982. Luistari I–III, The Graves. The Artefacts. The Burial-Ground reflecting the Finnish Viking Age Society. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift. Suomen Muinaismuistohydistyksen Aikakauskirja 82:1–3. Helsinki.  

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1984. Ancient Finnish costumes. Helsinki 1984.  

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 2000. Luistari – A History of Weapons and Ornaments. Luistari IV. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift. Suomen Muinaismuistohydistyksen Aikakauskirja 107. Helsinki.  

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 2000. Kalastajista kauppanaisiin. Euran esihistoria. Vammala.

Kommentit

  • sWVyOMc

    Can Suopinchon be stopped immediately or do I have to stop the consumption gradually to ween off <a href=https://sildenafi.buzz>gas station viagra</a> Using Weight Loss Pills Wikipedia austin weight loss center tried Getting closer to Jeff

    Tämä on pakollinen tieto.
    Tämä on pakollinen tieto.
    Tämä on pakollinen tieto.

Lisää kommentti

Tämä on pakollinen tieto.
Tämä on pakollinen tieto.
Tämä on pakollinen tieto.