Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid.

Arbetet förändras, Museiverket består
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Finska arkeologers utgrävningar i Olonets sommaren 1943
Porvoo Ilolankuja 19580121 1
Stadsplanelagen banade väg för skydd av byggnader och stadsbilden
Läs mera
Luostarinmäki
Diskussionen om skyddandet av Klosterbacken pågick i 30 år
Läs mera
Vaasa Vanha Vaasa Pmaaranen2008
Hur beslutade man om fornminneslagen 1963?
Läs mera
Halikko Trömperin Kestikievari
Den första byggnadsskyddslagen: lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader 1964
Läs mera
Rho469667 Pieni
Mot internationalisering – ICOMOS Finska nationalkommittén inrättas
Läs mera
1
Landbefästningar i skogar och förorter, skyddade sedan 1971
Läs mera
Kansi Rajaus 1
Byggnadsskyddskommitténs betänkande
Läs mera
12591495923110
Klädesfabriken gjorde skyddshistoria 1974–1977
Läs mera
Hk Merimuseo Avajaiset 1981
Förhandlingar, råd och attitydförändringar – det Museipolitiska programmet 1981
Läs mera
Kristiinankaupunki Tuija Mikkonen
Förnyelsen av byggnadsskyddslagstiftningen år 1985
Läs mera
Rauman Kaupunki Mikko Uussaari Pieni
Finlands första världsarv: Gamla Raumo och Sveaborgs fästning
Läs mera
Tt Dg565 6
Sammallahdenmäkis gravröse från bronsåldern i Raumo
Läs mera
Jyväksylänkeskusta
Markanvändnings- och bygglagens inverkan på Museiverkets verksamhet
Läs mera
Aineeton Kp Wiki Sivusto Marsio
Värnande om det immateriella levande kulturarvet
Läs mera
Sipoon Vanha Kirkko 039
Observationer av det kyrkliga landskapet
Läs mera
Piikkiö Huttalan Linnavuori
Europeiska landskapskonventionen
Läs mera
Img 0268 Pieni
Museernas gemensamma utvärderingsmodell
Läs mera
Dsc00259
Tallskogens svarta skatt
Läs mera
Hhkuva 3 Vaala Oulujoen Ja Sotkamon Reitin Voimalaitokset Jylhama Sti
Byggda kulturmiljöer av riksintresse – RKY2009
Läs mera
Norrkulla Helsingin Pohjaoisrannassa
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Läs mera
Norja Etsijoita Pmaaranen2011
Skattjakt eller ansvarsfull hobbyverksamhet - metallsökning som medborgarnas fritidsintresse
Läs mera
Sadan Vuoden Satoa Siivonen Leikki
Det immateriella kulturarvet revolutionerar framtiden
Läs mera