Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid.

Arbetet förändras, Museiverket består
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Finska arkeologers utgrävningar i Olonets sommaren 1943
Merimiehen Kirstu St Nikolai Hylystä  Sisälle On Asetettu Hylystä Löytyneitä Pienesineitä  Kuva Museovirsto
Vrakfynd under marinarkeologins tidiga skede
Läs mera
Nauvo1961
Ner under vattnet! I spetsen för framsteg?
Läs mera
Ma200919 95
Vrak i kylskåp – kulturarvet under vatten vid Sveaborg
Läs mera
Front Top Divers
Vrouw Maria – Hur ett holländskt handelsfartyg blev en del av Finlands historia
Läs mera
St 10 6 2007 Kylkikaaria Ja Sukeltaja Pieni1 Akma2009103
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
Läs mera
St Työpaja5
Finland tar med Europa under vattnet – projektet MoSS inom marinarkeologi 2001–2004
Läs mera