Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid.

Arbetet förändras, Museiverket består
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Finska arkeologers utgrävningar i Olonets sommaren 1943
Malinen Kuvakaappaus Nahkiainen
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Läs mera
Suomen Kirkot Finlands Kyrkor Sarja Web
Publikationsserien Suomen kirkot – Finlands kyrkor
Läs mera
20171208 143635 Resized
9000 vuotta Suomen esihistoriaa – ett populärt och prisbelönt verk
Läs mera
Ma200919 95
Vrak i kylskåp – kulturarvet under vatten vid Sveaborg
Läs mera
Img 1982
Historien under staden – projektet Medeltidsstaden
Läs mera
2017 01 31 Mjrekisterin Kehitysversio
På spaning efter fornlämningsregistrets rötter
Läs mera
Rho469676 Maire Heikkinen Billnäs
Experten i etern – Museiverkets personal i offentligheten
Läs mera
Suomen Tammi
Den finska eken inrotade kulturarvsfostran 1998–2008
Läs mera
St 10 6 2007 Kylkikaaria Ja Sukeltaja Pieni1 Akma2009103
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
Läs mera
Puumala Kärmelahti Piirros Mikko Rautala
Huts and Houses – bilden av stenåldersmänniskornas boende blev klarare
Läs mera
Mn Kivilouhos Virolahti Pyterlahti2 Mni
Guiden över fornlämningar efter den historiska tiden öppnade perspektiv på arkeologin
Läs mera
Hhkuva 3 Vaala Oulujoen Ja Sotkamon Reitin Voimalaitokset Jylhama Sti
Byggda kulturmiljöer av riksintresse – RKY2009
Läs mera
Inkoo Kärrängen  Kuva Museovirasto Sirkka Liisa Seppälä 2006
Enhetlig praxis som mål – kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten
Läs mera
Europaeus Kirkkonummi
Museiverket digitaliserar arkeologiska forskningsrapporter och gör dem tillgängliga för allmänheten
Läs mera