Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid.

Arbetet förändras, Museiverket består
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Finska arkeologers utgrävningar i Olonets sommaren 1943
Hk19930418 5 Web
Skyddet av Sveaborg efter självständigheten
Läs mera
Museopäivät Viipuri 1934
Viborgs fornminnen fick en övervakare
Läs mera
Porvoo Ilolankuja 19580121 1
Stadsplanelagen banade väg för skydd av byggnader och stadsbilden
Läs mera
Raasepori Rullarsböle Kasberget Pmaaranen2007
Arkeologisk inventering och katalogisering som arbetsredskap för bevarande av fornlämningar
Läs mera
Luostarinmäki
Diskussionen om skyddandet av Klosterbacken pågick i 30 år
Läs mera
Kuva 1 Hk19751014 132
Skyddandet av kulturarvet under krigsåren
Läs mera
Rikalatalvi2012
Salo, Halikko, Rikala
Läs mera
Alikartano Leikkaus Web
Mätningsdokumentering hos Museiverket
Läs mera
Louhisaari Soile Tirilä 2004
Herrgårdsmuseernas fem decennier
Läs mera
Vaasa Vanha Vaasa Pmaaranen2008
Hur beslutade man om fornminneslagen 1963?
Läs mera
Halikko Trömperin Kestikievari
Den första byggnadsskyddslagen: lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader 1964
Läs mera
19710314 431
”Sörjer du gamla tegel?” Fasadism och fallet Kämp som milstolpe för byggnadsskyddet
Läs mera
Rho469667 Pieni
Mot internationalisering – ICOMOS Finska nationalkommittén inrättas
Läs mera
1
Landbefästningar i skogar och förorter, skyddade sedan 1971
Läs mera
Vanha Porvoo
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Läs mera
Kansi Rajaus 1
Byggnadsskyddskommitténs betänkande
Läs mera
12591495923110
Klädesfabriken gjorde skyddshistoria 1974–1977
Läs mera
Kristiinankaupunki Tuija Mikkonen
Förnyelsen av byggnadsskyddslagstiftningen år 1985
Läs mera
Mmpl Salmurin Poroaita Sodankylä Kuva Timo Nyman Metsähallitus P9072371
Restaureringen av renskiljningsplatsen i Sallivaara
Läs mera
Rapola Muinaispellon Kyntöjälkiä Kuvaaja Anne Vikkula 1988 Dia 20321 Pieni
Från forntida åkerrenar
Läs mera
125458 3
Skyddandet av Kulturhuset
Läs mera
Pm Puuistutus Sipoo Sibbesbrog Valli Pmaaranen2010
När vården av fornlämningar började i Nyland
Läs mera
Rauman Kaupunki Mikko Uussaari Pieni
Finlands första världsarv: Gamla Raumo och Sveaborgs fästning
Läs mera
Rho463680
Till minnet av den förlorade
Läs mera
Jyväksylänkeskusta
Markanvändnings- och bygglagens inverkan på Museiverkets verksamhet
Läs mera
Järvenpään Kirkon Alttarinäkymä
Skydd av kyrkor från sjalvstandighetstiden
Läs mera
Sipoon Vanha Kirkko 039
Observationer av det kyrkliga landskapet
Läs mera
Piikkiö Huttalan Linnavuori
Europeiska landskapskonventionen
Läs mera
Hhkuva 3 Vaala Oulujoen Ja Sotkamon Reitin Voimalaitokset Jylhama Sti
Byggda kulturmiljöer av riksintresse – RKY2009
Läs mera
Norrkulla Helsingin Pohjaoisrannassa
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Läs mera
P1020111
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Läs mera