Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid.

Arbetet förändras, Museiverket består
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Finska arkeologers utgrävningar i Olonets sommaren 1943
M012 Rho125785 29
Fölisön som ett Finland i miniatyr
Läs mera
Hk19551228 39
Åbo domkyrka
Läs mera
18711016 62
Korpo kyrka – ett exempel på framgångsrik kyrkorestaurering
Läs mera
Alikartano Leikkaus Web
Mätningsdokumentering hos Museiverket
Läs mera
Louhisaari Soile Tirilä 2004
Herrgårdsmuseernas fem decennier
Läs mera
Hk10000 5916
Syftet med restaurering: Antikvariskt minnesmärke, museum och representationslokal
Läs mera
Vanha Porvoo
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Läs mera
Oh Rho469672
Restaureringen av Olofsborg blev klar inför 500-årsjubileet
Läs mera
Mmpl Salmurin Poroaita Sodankylä Kuva Timo Nyman Metsähallitus P9072371
Restaureringen av renskiljningsplatsen i Sallivaara
Läs mera
Hk10000 5123 Linnaa Rannasta
Restaureringen av Tavastehus slott 1956–1988 som illustration av sin tids restaureringstänkande
Läs mera
125458 3
Skyddandet av Kulturhuset
Läs mera
Use Säätytalon Kattomaalauksen Värinkiinnitys Use
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Läs mera
Tn Kansallismuseo 03
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Läs mera
Rho463680
Till minnet av den förlorade
Läs mera
Dsc00259
Tallskogens svarta skatt
Läs mera
Vsu Kuva 1
Restaureringsprojekt av Suvorovs kanaler 2002–2008
Läs mera
Pajula Img 0044
Värnande om traditioner i moderna förhållanden – byggnadskonserveringscentret på Fölisön
Läs mera
Sammatti Lammin Talo 2007 Jfo 1
Museiverket stödjer bevarande reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Läs mera
P1020111
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Läs mera