Sadan vuoden satoa

Sivusto esittelee Museoviraston ja sen edeltäjän Muinaistieteellisen toimikunnan toimintaa ja saavutuksia itsenäisen Suomen ajalta. Tervetuloa sihtaamaan Sadan vuoden satoa.2010
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt – RKY2009
Lue lisää
2011
Pidetään pinnalla – perinnelaivojen maastavientikielloista avustuksiin
Lue lisää
2012
Museovirasto tukee kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttävää korjaamista
Lue lisää
2013
Tavoitteena yhtenäiset käytännöt – arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet
Lue lisää
2013
Museovirasto digitoi arkeologian tutkimusraportit kaikkien saataville
Lue lisää
2014
Valtion kiinteistöstrategia Museoviraston kiinteistöjen siirron taustalla
Lue lisää
2015
Huispaten aarrejahtiin ja vastuulliseen harrastamiseen – metallinetsintä kansalaisten vapaa-ajan vieton muotona
Lue lisää
2016
Mikä modernin arkkitehtuurin suojelussa ja restauroinnissa poikkeaa vanhemmista rakennuksista?
Lue lisää