Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.1917
Vitträsk i Kyrkslätt – fyndet av vårt lands första hällmålning
Läs mera
1918
Arkeologiska kommissionen och kriget år 1918
Läs mera
1919
Skyddet av Sveaborg efter självständigheten
Läs mera


1920
Kastellet i Pattijoki
Läs mera
1922
Fölisön som ett Finland i miniatyr
Läs mera
1923
Enkät om fortskaffningsmedel
Läs mera
1925
Splittringen av byarna
Läs mera
1926
En arkeolog som minister – Julius Ailio
Läs mera
1927
Viborgs fornminnen fick en övervakare
Läs mera
1928
Lerkärlet från Pääskylahti i Säminge – ett ikoniskt stenåldersföremål
Läs mera
1929
Åbo domkyrka
Läs mera


1930
Aarne Äyräpää, stenålderskeramik och landhöjningskronologi
Läs mera
1931
Stadsplanelagen banade väg för skydd av byggnader och stadsbilden
Läs mera
1932
Arkeologisk inventering och katalogisering som arbetsredskap för bevarande av fornlämningar
Läs mera
1934
Från Onega via Kiuruvesi till Nationalmuseet
Läs mera
1936
Järnåldersgravfältet i Levänluhta
Läs mera
1937
Diskussionen om skyddandet av Klosterbacken pågick i 30 år
Läs mera
1939
Arkeologiska kommissionens anställdas disputationer på 1930–1940-talet
Läs mera


1941
Skyddandet av kulturarvet under krigsåren
Läs mera
1943
Finska arkeologers utgrävningar i Olonets sommaren 1943
Läs mera
1948
Vrakfynd under marinarkeologins tidiga skede
Läs mera


1951
Salo, Halikko, Rikala
Läs mera
1952
Kalmosärkkä i Juntusranta i Suomussalmi
Läs mera
1953
Korpo kyrka – ett exempel på framgångsrik kyrkorestaurering
Läs mera
1954
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Läs mera
1955
Mätningsdokumentering hos Museiverket
Läs mera
1956
Folktraditionella insamlingstävlingar, en ny gyllene tid av etnografiskt insamlingsarbete
Läs mera
1957
Inventering av Kiantajärvi och Vuokkijärvi i Suomussalmi 1957–1958
Läs mera
1958
Publikationsserien Suomen kirkot – Finlands kyrkor
Läs mera


1960
Herrgårdsmuseernas fem decennier
Läs mera
1961
Syftet med restaurering: Antikvariskt minnesmärke, museum och representationslokal
Läs mera
1963
Hur beslutade man om fornminneslagen 1963?
Läs mera
1964
Den första byggnadsskyddslagen: lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader 1964
Läs mera
1965
”Sörjer du gamla tegel?” Fasadism och fallet Kämp som milstolpe för byggnadsskyddet
Läs mera
1966
Byggnadshistoriska byrån i fronten för värnande av kulturmiljön
Läs mera
1967
Mot internationalisering – ICOMOS Finska nationalkommittén inrättas
Läs mera
1968
Ner under vattnet! I spetsen för framsteg?
Läs mera
1968
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Läs mera
1969
En reflex från vikingatiden – gravfältet Luistari i Eura
Läs mera


1971
Landbefästningar i skogar och förorter, skyddade sedan 1971
Läs mera
1972
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Läs mera
1974
Byggnadsskyddskommitténs betänkande
Läs mera
1975
Restaureringen av Olofsborg blev klar inför 500-årsjubileet
Läs mera
1976
Klädesfabriken gjorde skyddshistoria 1974–1977
Läs mera
1977
Värikallio – ett hällmålningsfynd i norr
Läs mera
1979
9000 vuotta Suomen esihistoriaa – ett populärt och prisbelönt verk
Läs mera


1980
Fyndet av kopparyxan från Kukkosaari i Suomussalmi år 1980
Läs mera
1981
Förhandlingar, råd och attitydförändringar – det Museipolitiska programmet 1981
Läs mera
1982
Vrak i kylskåp – kulturarvet under vatten vid Sveaborg
Läs mera
1983
Historien under staden – projektet Medeltidsstaden
Läs mera
1984
På spaning efter fornlämningsregistrets rötter
Läs mera
1985
Förnyelsen av byggnadsskyddslagstiftningen år 1985
Läs mera
1986
Restaureringen av renskiljningsplatsen i Sallivaara
Läs mera
1988
Från forntida åkerrenar
Läs mera
1988
Restaureringen av Tavastehus slott 1956–1988 som illustration av sin tids restaureringstänkande
Läs mera
1989
Skyddandet av Kulturhuset
Läs mera


1990
När vården av fornlämningar började i Nyland
Läs mera
1990
”Museiverket säger nej!” – berättelsen om en t-shirt
Läs mera
1991
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Läs mera
1991
Finlands första världsarv: Gamla Raumo och Sveaborgs fästning
Läs mera
1993
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Läs mera
1994
Experten i etern – Museiverkets personal i offentligheten
Läs mera
1996
Varggrottan – den finländska arkeologins heta potatis
Läs mera
1996
Glimtar ur ett fiskarsamhälles liv under stenåldern för 5000 år sedan
Läs mera
1997
Till minnet av den förlorade
Läs mera
1998
Orijärvi i S:t Michel – silverpengar och forntida åkrar från vikingatiden
Läs mera
1998
Den finska eken inrotade kulturarvsfostran 1998–2008
Läs mera
1999
Sammallahdenmäkis gravröse från bronsåldern i Raumo
Läs mera
1999
Vrouw Maria – Hur ett holländskt handelsfartyg blev en del av Finlands historia
Läs mera


2000
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
Läs mera
2000
Markanvändnings- och bygglagens inverkan på Museiverkets verksamhet
Läs mera
2001
Finland tar med Europa under vattnet – projektet MoSS inom marinarkeologi 2001–2004
Läs mera
2002
Huts and Houses – bilden av stenåldersmänniskornas boende blev klarare
Läs mera
2003
Värnande om det immateriella levande kulturarvet
Läs mera
2004
Skydd av kyrkor från sjalvstandighetstiden
Läs mera
2005
Observationer av det kyrkliga landskapet
Läs mera
2006
Europeiska landskapskonventionen
Läs mera
2006
Museiverkets regionkontor
Läs mera
2007
Museernas gemensamma utvärderingsmodell
Läs mera
2007
Tallskogens svarta skatt
Läs mera
2008
Restaureringsprojekt av Suvorovs kanaler 2002–2008
Läs mera
2009
Värnande om traditioner i moderna förhållanden – byggnadskonserveringscentret på Fölisön
Läs mera
2009
Guiden över fornlämningar efter den historiska tiden öppnade perspektiv på arkeologin
Läs mera


2010
Byggda kulturmiljöer av riksintresse – RKY2009
Läs mera
2011
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Läs mera
2012
Museiverket stödjer bevarande reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Läs mera
2013
Enhetlig praxis som mål – kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten
Läs mera
2013
Museiverket digitaliserar arkeologiska forskningsrapporter och gör dem tillgängliga för allmänheten
Läs mera
2014
Statens fastighetsstrategi bakom överföringen av Museiverkets fastigheter
Läs mera
2015
Skattjakt eller ansvarsfull hobbyverksamhet - metallsökning som medborgarnas fritidsintresse
Läs mera
2016
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Läs mera


2117
Kulturmiljöarbetets framtid?
Läs mera
2117
Kulturarvet är inte utan utopier
Läs mera
2117
Arbetet förändras, Museiverket består
Läs mera
2117
Det immateriella kulturarvet revolutionerar framtiden
Läs mera