Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.1971
Landbefästningar i skogar och förorter, skyddade sedan 1971
Läs mera
1972
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Läs mera
1974
Byggnadsskyddskommitténs betänkande
Läs mera
1975
Restaureringen av Olofsborg blev klar inför 500-årsjubileet
Läs mera
1976
Klädesfabriken gjorde skyddshistoria 1974–1977
Läs mera
1977
Värikallio – ett hällmålningsfynd i norr
Läs mera
1979
9000 vuotta Suomen esihistoriaa – ett populärt och prisbelönt verk
Läs mera