Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid.

Arbetet förändras, Museiverket består
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Finska arkeologers utgrävningar i Olonets sommaren 1943
F128112
Vitträsk i Kyrkslätt – fyndet av vårt lands första hällmålning
Läs mera
Valkoisten Paraati Ja Taustalla Kansallismuseo
Arkeologiska kommissionen och kriget år 1918
Läs mera
Hk19930418 5 Web
Skyddet av Sveaborg efter självständigheten
Läs mera
Raahen Pattijoen Kastellin Jätinkirkko Ilmasta D28028 1 L
Kastellet i Pattijoki
Läs mera
M012 Rho125785 29
Fölisön som ett Finland i miniatyr
Läs mera
1178 331
Enkät om fortskaffningsmedel
Läs mera
Hunsalan Ryhmäkylä Loppi
Splittringen av byarna
Läs mera
19750502 1
En arkeolog som minister – Julius Ailio
Läs mera
Museopäivät Viipuri 1934
Viborgs fornminnen fick en övervakare
Läs mera
F7310 Panoraama Sääminki
Lerkärlet från Pääskylahti i Säminge – ett ikoniskt stenåldersföremål
Läs mera
Hk19551228 39
Åbo domkyrka
Läs mera
Ayrapaat
Aarne Äyräpää, stenålderskeramik och landhöjningskronologi
Läs mera
Porvoo Ilolankuja 19580121 1
Stadsplanelagen banade väg för skydd av byggnader och stadsbilden
Läs mera
Raasepori Rullarsböle Kasberget Pmaaranen2007
Arkeologisk inventering och katalogisering som arbetsredskap för bevarande av fornlämningar
Läs mera
D545 1 L
Från Onega via Kiuruvesi till Nationalmuseet
Läs mera
Kuva 1
Järnåldersgravfältet i Levänluhta
Läs mera
Luostarinmäki
Diskussionen om skyddandet av Klosterbacken pågick i 30 år
Läs mera
Salmo Pälsi Äyräpää Nordman Hk10000 6019 Web
Arkeologiska kommissionens anställdas disputationer på 1930–1940-talet
Läs mera
Kuva 1 Hk19751014 132
Skyddandet av kulturarvet under krigsåren
Läs mera
Kuva 1
Finska arkeologers utgrävningar i Olonets sommaren 1943
Läs mera
Merimiehen Kirstu St Nikolai Hylystä  Sisälle On Asetettu Hylystä Löytyneitä Pienesineitä  Kuva Museovirsto
Vrakfynd under marinarkeologins tidiga skede
Läs mera
Rikalatalvi2012
Salo, Halikko, Rikala
Läs mera
Kalmosaari Ortokuva
Kalmosärkkä i Juntusranta i Suomussalmi
Läs mera
18711016 62
Korpo kyrka – ett exempel på framgångsrik kyrkorestaurering
Läs mera
Malinen Kuvakaappaus Nahkiainen
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Läs mera
Alikartano Leikkaus Web
Mätningsdokumentering hos Museiverket
Läs mera
Kansanperinteen Kyselytutkimusten Ensimmäisten Kultamerkkien Jako
Folktraditionella insamlingstävlingar, en ny gyllene tid av etnografiskt insamlingsarbete
Läs mera
Akd43668
Inventering av Kiantajärvi och Vuokkijärvi i Suomussalmi 1957–1958
Läs mera
Suomen Kirkot Finlands Kyrkor Sarja Web
Publikationsserien Suomen kirkot – Finlands kyrkor
Läs mera
Louhisaari Soile Tirilä 2004
Herrgårdsmuseernas fem decennier
Läs mera
Hk10000 5916
Syftet med restaurering: Antikvariskt minnesmärke, museum och representationslokal
Läs mera
Vaasa Vanha Vaasa Pmaaranen2008
Hur beslutade man om fornminneslagen 1963?
Läs mera
Halikko Trömperin Kestikievari
Den första byggnadsskyddslagen: lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader 1964
Läs mera
19710314 431
”Sörjer du gamla tegel?” Fasadism och fallet Kämp som milstolpe för byggnadsskyddet
Läs mera
Rhon Henkilöstöä
Byggnadshistoriska byrån i fronten för värnande av kulturmiljön
Läs mera
Rho469667 Pieni
Mot internationalisering – ICOMOS Finska nationalkommittén inrättas
Läs mera
Nauvo1961
Ner under vattnet! I spetsen för framsteg?
Läs mera
Taskinen D47511 1 L
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Läs mera
F145895 376 Pieni
En reflex från vikingatiden – gravfältet Luistari i Eura
Läs mera
1
Landbefästningar i skogar och förorter, skyddade sedan 1971
Läs mera
Vanha Porvoo
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Läs mera
Kansi Rajaus 1
Byggnadsskyddskommitténs betänkande
Läs mera
Oh Rho469672
Restaureringen av Olofsborg blev klar inför 500-årsjubileet
Läs mera
12591495923110
Klädesfabriken gjorde skyddshistoria 1974–1977
Läs mera
Tv F130127 L
Värikallio – ett hällmålningsfynd i norr
Läs mera
20171208 143635 Resized
9000 vuotta Suomen esihistoriaa – ett populärt och prisbelönt verk
Läs mera
Dg1375 1 Copy
Fyndet av kopparyxan från Kukkosaari i Suomussalmi år 1980
Läs mera
Hk Merimuseo Avajaiset 1981
Förhandlingar, råd och attitydförändringar – det Museipolitiska programmet 1981
Läs mera
Ma200919 95
Vrak i kylskåp – kulturarvet under vatten vid Sveaborg
Läs mera
Img 1982
Historien under staden – projektet Medeltidsstaden
Läs mera
2017 01 31 Mjrekisterin Kehitysversio
På spaning efter fornlämningsregistrets rötter
Läs mera
Kristiinankaupunki Tuija Mikkonen
Förnyelsen av byggnadsskyddslagstiftningen år 1985
Läs mera
Mmpl Salmurin Poroaita Sodankylä Kuva Timo Nyman Metsähallitus P9072371
Restaureringen av renskiljningsplatsen i Sallivaara
Läs mera
Rapola Muinaispellon Kyntöjälkiä Kuvaaja Anne Vikkula 1988 Dia 20321 Pieni
Från forntida åkerrenar
Läs mera
Hk10000 5123 Linnaa Rannasta
Restaureringen av Tavastehus slott 1956–1988 som illustration av sin tids restaureringstänkande
Läs mera
125458 3
Skyddandet av Kulturhuset
Läs mera
Pm Puuistutus Sipoo Sibbesbrog Valli Pmaaranen2010
När vården av fornlämningar började i Nyland
Läs mera
160119 Paita 1 Pieni
”Museiverket säger nej!” – berättelsen om en t-shirt
Läs mera
Use Säätytalon Kattomaalauksen Värinkiinnitys Use
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Läs mera
Rauman Kaupunki Mikko Uussaari Pieni
Finlands första världsarv: Gamla Raumo och Sveaborgs fästning
Läs mera
Tn Kansallismuseo 03
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Läs mera
Rho469676 Maire Heikkinen Billnäs
Experten i etern – Museiverkets personal i offentligheten
Läs mera
Dg1349 1 L
Varggrottan – den finländska arkeologins heta potatis
Läs mera
Ks 39149
Glimtar ur ett fiskarsamhälles liv under stenåldern för 5000 år sedan
Läs mera
Rho463680
Till minnet av den förlorade
Läs mera
Em Mikkeli Orijärvi Kuva 1
Orijärvi i S:t Michel – silverpengar och forntida åkrar från vikingatiden
Läs mera
Suomen Tammi
Den finska eken inrotade kulturarvsfostran 1998–2008
Läs mera
Tt Dg565 6
Sammallahdenmäkis gravröse från bronsåldern i Raumo
Läs mera
Front Top Divers
Vrouw Maria – Hur ett holländskt handelsfartyg blev en del av Finlands historia
Läs mera
St 10 6 2007 Kylkikaaria Ja Sukeltaja Pieni1 Akma2009103
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
Läs mera
Jyväksylänkeskusta
Markanvändnings- och bygglagens inverkan på Museiverkets verksamhet
Läs mera
St Työpaja5
Finland tar med Europa under vattnet – projektet MoSS inom marinarkeologi 2001–2004
Läs mera
Puumala Kärmelahti Piirros Mikko Rautala
Huts and Houses – bilden av stenåldersmänniskornas boende blev klarare
Läs mera
Aineeton Kp Wiki Sivusto Marsio
Värnande om det immateriella levande kulturarvet
Läs mera
Järvenpään Kirkon Alttarinäkymä
Skydd av kyrkor från sjalvstandighetstiden
Läs mera
Sipoon Vanha Kirkko 039
Observationer av det kyrkliga landskapet
Läs mera
Piikkiö Huttalan Linnavuori
Europeiska landskapskonventionen
Läs mera
Hattula Retulansaari
Museiverkets regionkontor
Läs mera
Img 0268 Pieni
Museernas gemensamma utvärderingsmodell
Läs mera
Dsc00259
Tallskogens svarta skatt
Läs mera
Vsu Kuva 1
Restaureringsprojekt av Suvorovs kanaler 2002–2008
Läs mera
Pajula Img 0044
Värnande om traditioner i moderna förhållanden – byggnadskonserveringscentret på Fölisön
Läs mera
Mn Kivilouhos Virolahti Pyterlahti2 Mni
Guiden över fornlämningar efter den historiska tiden öppnade perspektiv på arkeologin
Läs mera
Hhkuva 3 Vaala Oulujoen Ja Sotkamon Reitin Voimalaitokset Jylhama Sti
Byggda kulturmiljöer av riksintresse – RKY2009
Läs mera
Norrkulla Helsingin Pohjaoisrannassa
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Läs mera
Sammatti Lammin Talo 2007 Jfo 1
Museiverket stödjer bevarande reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Läs mera
Inkoo Kärrängen  Kuva Museovirasto Sirkka Liisa Seppälä 2006
Enhetlig praxis som mål – kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten
Läs mera
Europaeus Kirkkonummi
Museiverket digitaliserar arkeologiska forskningsrapporter och gör dem tillgängliga för allmänheten
Läs mera
Kärnäkosken Linnoitusta Savitaipaleella
Statens fastighetsstrategi bakom överföringen av Museiverkets fastigheter
Läs mera
Norja Etsijoita Pmaaranen2011
Skattjakt eller ansvarsfull hobbyverksamhet - metallsökning som medborgarnas fritidsintresse
Läs mera
P1020111
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Läs mera
Img 9722
Kulturmiljöarbetets framtid?
Läs mera
Jokakp22 05 Muo 22
Kulturarvet är inte utan utopier
Läs mera
Wp 20170121 16 21 43 Pro
Arbetet förändras, Museiverket består
Läs mera
Sadan Vuoden Satoa Siivonen Leikki
Det immateriella kulturarvet revolutionerar framtiden
Läs mera