Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid. Välkommen att fördjupa dig i det hundraåriga värvet.1930
Aarne Äyräpää, stenålderskeramik och landhöjningskronologi
Läs mera
1931
Stadsplanelagen banade väg för skydd av byggnader och stadsbilden
Läs mera
1932
Arkeologisk inventering och katalogisering som arbetsredskap för bevarande av fornlämningar
Läs mera
1934
Från Onega via Kiuruvesi till Nationalmuseet
Läs mera
1936
Järnåldersgravfältet i Levänluhta
Läs mera
1937
Diskussionen om skyddandet av Klosterbacken pågick i 30 år
Läs mera
1939
Arkeologiska kommissionens anställdas disputationer på 1930–1940-talet
Läs mera