Ett hundraårigt värv

Webbsidan presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer under Finlands självständighetstid.

Arbetet förändras, Museiverket består
Nationalmuseet som restaurerings- och ombyggnadsobjekt
Historien bakom Östersjöns första undervattenspark – Kronprins Gustav Adolf
”Salt och peppar!” – Restaureringsarbetet på Ständerhuset ur två rollers perspektiv
Vad i skyddet och restaureringen av den moderna arkitekturen avviker från åtgärder på äldre byggnader?
Astuvansalmi i Ristiina – Finlands största hällmålning
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Det nordiska trästadsprojektet 1972
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Finska arkeologers utgrävningar i Olonets sommaren 1943
M012 Rho125785 29
Fölisön som ett Finland i miniatyr
Läs mera
1178 331
Enkät om fortskaffningsmedel
Läs mera
Hunsalan Ryhmäkylä Loppi
Splittringen av byarna
Läs mera
Malinen Kuvakaappaus Nahkiainen
Etnografiska filmer och illustrerad dokumentering
Läs mera
Kansanperinteen Kyselytutkimusten Ensimmäisten Kultamerkkien Jako
Folktraditionella insamlingstävlingar, en ny gyllene tid av etnografiskt insamlingsarbete
Läs mera
Mmpl Salmurin Poroaita Sodankylä Kuva Timo Nyman Metsähallitus P9072371
Restaureringen av renskiljningsplatsen i Sallivaara
Läs mera
Aineeton Kp Wiki Sivusto Marsio
Värnande om det immateriella levande kulturarvet
Läs mera
Dsc00259
Tallskogens svarta skatt
Läs mera
Norrkulla Helsingin Pohjaoisrannassa
Låt oss hålla dem ovan ytan – från exportförbud till bidrag för traditionsfartyg
Läs mera